Página de inicio Contactar
Añadir a favoritos
     
31 DE GENER. PLE DE PRESIDENTS, GERMANS MAJORS I PROHOMS.

     El dissabte 31 de gener, es va cel.lebrar el ple Presidents, Germans Majors i Prohoms del Consell General de Germandats i Confraries de l’Arxidiòcesi de Barcelona. Durant l’acte es van aprobar l’acte de la Assamblea anterior, les memòries de activitats i económica del 2009 i el calendari d’actes del 2010.

     Per acabar vas ser presentada la nova web del Consell realitzada pel confrare padulense Francisco Molina, (webmaster de www.padulcofrade.com) i que des de aquest moment podeu trovar a www.barnacofrade.com

     Els assistens van valorar molt positivament la web i van aportar idees per donar-li un major contingut a la mateixa.

Momento Web (Diseño y mantenimiento de sitios Web)
© Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Barcelona - 2009 Todos los derechos reservados